Osaka (2822)
Tokyo (2445)
Kyoto (1539)
Sapporo (685)
Fukuoka (428)
Izu (318)
Nagano (304)
Atami (290)
Kobe (176)
Nagoya (172)
Yufu (164)
Kanazawa (156)
Hakone (154)
Nikko (152)
Hakuba (145)
Matsumoto (128)
Niseko (126)
Yokohama (119)
Hiroshima (119)
Takayama (118)
Beppu (109)
Sendai (99)
Furano (98)
Kumamoto (93)
Shizuoka (91)
Kaga (89)
Ishigaki (89)
Nasu (88)